تا چند روز آینده به این بازنشستگان تعلق می گیرد! خبر خوش برای پرداخت پاداش پایان خدمت مستمری بگیران فرهنگی در سال 1400

به گزارش مستقل آنلاین؛ معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش از پرداخت کامل پاداش پایان خدمت به همکاران فرهنگی بازنشسته 1400 خبر داد.

صادق ستاری فرد در این خصوص افزود: با حمایت و همراهی سازمان برنامه و بودجه، توزیع کامل پاداش پایان خدمت برای معلمان، مدرسانی که با وجود همه سختی ها و مشکلات حداقل 30 نفر را اختصاص داده اند. سالها از عمر خود را برای آموزش و پرورش انجام داده است از هزاران کودک و نوجوان.دولت، این مبلغ را دریافت می کنند.

به گزارش ایرنا، وی اظهار کرد: تاکنون 20 درصد غرامت معلمان بازنشسته سال 1400 به حساب آنها واریز شده که با توزیع کامل انجام شده است و طی چند روز آینده با مساعدت خزانه داری کشور یک تسویه کامل مزایا با ترک این اقوام انجام خواهد شد.

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: این کمک هزینه پایان خدمت حدود 72 هزار بازنشسته فرهنگی خواهد بود.

  قیمت آپارتمان در تهران پنجشنبه 19 خرداد 1401

دیدگاهتان را بنویسید