به نظر می رسد آنها به عصبانیت مردم از اینترنت کند اهمیت نمی دهند!

یکی از معدود اقدامات موفق دولت ریاست جمهوری خشم مردم با کاهش سرعت اینترنت است/ مسئولین باید نظر خود را در مورد تعطیلی فضای مجازی از خانواده خود جویا شوند.

روزنامه اعتماد نوشت:

اعتراض به فضای مجازی امروز فقط حرف نیست. وزارت محترم ارتباطات سخنان را به عمل تبدیل کرده و با کاهش سرعت اینترنت و کاهش پهنای باند عملاً مانع دسترسی مردم شده و خشم شهروندان برای آنها بی ربط است.

صراحتاً باید به دولت سیزدهم به خاطر این اقدام بزرگ تبریک گفت و در صورتجلسه دولت رئیس جمهور به عنوان یکی از معدود کارهایی که با تقدیر قابل قبول انجام شد ثبت شود!

حتی اگر می‌خواهید فیلتر گسترده‌ای اعمال کنید و فضای مجازی را محدود کنید و فاتحه را در اینترنت بخوانید، حداقل با اعمال این پیشنهاد، تصوری از نحوه نگرش مردم به فضای مجازی و ارتباط با دنیا در خانه خود خواهید داشت.

  پرسپولیس مدیون خارجی هایش است

دیدگاهتان را بنویسید