بهره برداری از اعتقادات مردم در حرم و ذوالجناء؟

%D8%A7%D8%B3%D8%A8+%D8%B0%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD خبر ناگهانی

در این ویدیو یکی توضیح می دهد که اسب های ذوالجناح را پرورش می دهد و برای آنها دعا می کند. در یک روز، اسب های عاشورا بیرون کاخ را خواهند دید.
  امضای تفاهم نامه بین بانک تجارت و شرکت صنایع و معادن احیا سپاهان

دیدگاهتان را بنویسید