برنامه چین برای همکاری در حوزه حفاظت از فضای مجازی

سیدعلی یزدی خواه عضو کمیسیون مشترک حمایت از مصرف کنندگان فضای مجازی درباره روند بررسی این طرح گفت: طرح حمایت از مصرف کنندگان فضای مجازی همچنان توسط کارشناسان و صاحبان مشاغل اینترنتی در حال بررسی است.

وی افزود: نظرات اعضای کمیسیون مشترک طرح حراست با مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و دادستانی همپوشانی دارد. همچنین مصالح طرح حفاظتی از 37 مورد به 21 فقره کاهش یافته است.

یزدی خواه ادامه داد: دولت موظف به وضع مفاد اجرایی طرح حمایت از مصرف کننده سایبری است. اما امیدواریم تا یکی دو ماه آینده طرح حفاظت نهایی شود و برای بررسی به هیات امنا ارسال کنیم.

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به شایعاتی مبنی بر راه اندازی اینترنت ملی با همکاری چین، گفت: راه اندازی اینترنت ملی با همکاری چین شایعه است. زیرا هنوز توافقی بین ایران و چین امضا نشده است

  10 برابر قیمت خودروهای خارجی در ایران

دیدگاهتان را بنویسید