برنامه پخش مدرسه تلویزیون در روز سه شنبه 23 فروردین 1401

551887 خبر ناگهانی

به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، وزارت آموزش و پرورش برنامه مدرسه تلویزیونی روز سه شنبه 22 فروردین ماه را در تمامی مقاطع تحصیلی اعلام کرد.

ادامه مطلب برنامه پخش مدارس تلویزیونی دوشنبه 22 فروردین 1401

?آموزش شبکه:

…………… ?? ………… ‌
?? فنی و حرفه ای:

?ساعت 8:00 الی 8:30
موتور دیزل – مکانیک خودرو – پایه یازدهم – صنعت فنی و حرفه ای

ساعت 8: 30 تا 9:00
طلاسازی – چوب و مبلمان – پایه یازدهم – صنعت فنی و حرفه ای

6 کلاس ابتدایی:

از ساعت 14 الی 14:15
فارسی و نگارش
پایه اول

1 ساعت کاری: 15:15 الی 14:30
فارسی و نگارش
کلاس دوم

از ساعت 14:32 الی 14:52
بازی و ریاضی
کلاس سوم

از ساعت 14:55 الی 15:15
فارسی و نگارش
کلاس چهارم

15:18 تا 15:38
بازی و ریاضی
درجه پنجم

از ساعت 15:40 الی 16:00
بازی و ریاضی
کلاس ششم

………………… ‌.‌?? …………….

وس اول چهارشنبه اول:

از ساعت 16 الی 16:20
تحقیق اجتماعی
کلاس هفتم

از ساعت 16:20 الی 16:40
تحقیق اجتماعی
کلاس هشتم

: ساعت 16:40 الی 17:00
تحقیق اجتماعی
کلاس نهم

…….. ‌ …… ???? …….. ‌ ….

وس دوم چهارشنبه دوم:

? از ساعت 19:00 الی 17:20
فیزیک اول – پایه دهم – علوم تجربی

? از ساعت 17:20 الی 19:40
فیزیک اول – پایه دهم – علوم تجربی

از ساعت 17:40 تا 18:00

شیمی سوم – پایه دوازدهم – علوم تجربی
از ساعت 18 الی 18:20
شیمی سوم – پایه دوازدهم – علوم تجربی

??????????????

برنامه مدرسه تلویزیون ایران
در شبکه امید روز
شاه شونبه، افرودین ماهه

  صفحه مورد نظر شما یافت نشد.

دوره های مشترک تجربی، ریاضی و انسانی ??‍???‍???‍⚖️

10 ساعت

س درس: عربی
ایه مبنا: دهم
?دسته: عمومی

ساعت 0 :: 30

?درس: زمین شناسی
پایه ایه: یازدهم
?دسته: عمومی

? ? ? ? ? ?

دوره های فنی حرفه ای ??‍?????‍?
ساعت 0 :: 00

?درس: تولید مدیتی تولید
پایه: یازدهم
?رشته: فنی و حرفه ای و مهارت های او

ساعت 0 :: 30
?درس: نقشه کشی فنی کامپیوتر
ایه مبنا: دهم
?بخش: صنعت مشترک

? ? ? ? ? ? ? ??

تمرین را حل کنید
ساعت: 12

درس ریاضی
مبانی: نفر دهم

ساعت: 13:30

درس: شیمی
پایه: دوازدهم
?????

دیدگاهتان را بنویسید