برنامه پخش تلویزیونی مدارس، شنبه 15 اردیبهشت 1401

551887 خبر ناگهانی

به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، وزارت آموزش و پرورش برنامه روز شنبه 15 اردیبهشت ماه مدرسه تلویزیون را در تمامی مقاطع تحصیلی اعلام کرد.

🖥آموزش شبکه:

…………….. 🌱🌱 ………….
📋🛠 فنی و حرفه ای:

ساعت 8 الی 14:15
گرافیک – مشترک برای تمامی پایه ها – شاخه های فنی و حرفه ای

ساعت 8: 30 تا 9
اتومکانیک – مشترک کلیه پایه ها – شاخه فنی و حرفه ای

…………………. 🌿🌿🌿 ……….
6 کلاس ابتدایی:

از ساعت 14 الی 14:15
فارسی و نگارش
پایه اول

1 ساعت کاری: 15:15 الی 14:28
بازی و ریاضی
کلاس دوم

از ساعت 14:32 الی 14:52
فارسی و نگارش
کلاس سوم

از ساعت 14:55 الی 15:15
بازی و ریاضی
کلاس چهارم

15:18 تا 15:38
فارسی و نگارش
درجه پنجم
از ساعت 15:40 الی 16:00
علوم تجربی و تفکر
کلاس ششم

………… ‌.‌🌱🌱🌱🌱🌱 …………

وس اول چهارشنبه اول:

از ساعت 16 الی 16:20
ادبیات فارسی
کلاس هفتم

از ساعت 16:20 الی 16:40
ادبیات فارسی
کلاس هشتم

: ساعت 16:40 الی 7:00
ادبیات فارسی
کلاس نهم

…… ‌ ………. 🌿🌿🌿 ……….. ‌ ….

وس دوم چهارشنبه دوم:

🕖 از ساعت 19 الی 17:40
شیمی دوم – پایه یازدهم – علوم تجربی

از ساعت 17:40 الی 18:20
ریاضی سوم – پایه دوازدهم – علوم تجربی

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

برنامه مدرسه تلویزیون ایران
در شبکه امید روز
شنبه 17 ارديبهشت ماه🔻

دوره های مشترک تجربی، ریاضی و انسانی 🧑🏻‍🔬👩🏻‍🏭🧑🏻‍⚖️

10 ساعت

📚درس: زبان عربی و قرآنی ۲
پایه ایه: یازدهم
📌دسته: عمومی

ساعت 0 :: 30

📚درس: آماده برای دفاع
ایه مبنا: دهم
📌دسته: عمومی

📐 📐 📐 📐 📐 🔺

  استقلال بدهی دیابت را پرداخت می کند

دوره های فنی حرفه ای 👨🏻‍🔧📋🛠👩🏻‍🔧
ساعت 0 :: 00

📚درس: خط لوله و نصب سرویس بهداشتی درجه یک
پایه: یازدهم
📌بخش: ساخت سرویس بهداشتی

ساعت 0 :: 30
📒درس: دانش فنی خاص
ایه مبنا: دوازدهم
📌رشته: تربیت بدنی
📎 📎 📝 🖇 📚 🔗 📒 🧷
🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻

روابط عمومی معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش

دیدگاهتان را بنویسید