برنامه پخش تلویزیونی مدارس، شنبه 10 فروردین 1401

560121 خبر ناگهانی

به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، وزارت آموزش و پرورش برنامه مدرسه تلویزیونی در روز شنبه 20 فروردین ماه را در تمامی مقاطع تحصیلی اعلام کرد.

ادامه مطلب برنامه پخش مدارس تلویزیونی پنجشنبه 7 فروردین 1401

🖥آموزش شبکه:

…………….. 🌱🌱 ………….
📋🛠 فنی و حرفه ای:

ساعت 8 الی 14:15
صنایع چوب و مبلمان – اصلی 11 – شاخه فنی و حرفه ای

ساعت 8: 30 تا 9
برق خودرو – پایه 12 – شعبه فنی و حرفه ای

…………………. 🌿🌿🌿 ……….
6 کلاس ابتدایی:

از ساعت 14 الی 14:15
فارسی و نگارش
پایه اول

1 ساعت کاری: 15:15 الی 14:28
بازی و ریاضی
کلاس دوم

از ساعت 14:32 الی 14:52
فارسی و نگارش
کلاس سوم

از ساعت 14:55 الی 15:15
بازی و ریاضی
کلاس چهارم

15:18 تا 15:38
فارسی و نگارش
درجه پنجم
از ساعت 15:40 الی 16:00
علوم تجربی و تفکر
کلاس ششم

………… ‌.‌🌱🌱🌱🌱🌱 …………

وس اول چهارشنبه اول:

از ساعت 16 الی 16:20
ادبیات فارسی
کلاس هفتم

از ساعت 16:20 الی 16:40
ادبیات فارسی
کلاس هشتم

: ساعت 16:40 الی 7:00
ادبیات فارسی
کلاس نهم

…… ‌ ………. 🌿🌿🌿 ……….. ‌ ….

وس دوم چهارشنبه دوم:

🕖 از ساعت 19:00 الی 17:20
شیمی دوم – پایه یازدهم – علوم تجربی

🕖 ساعت 17:20 الی 17:40
ریاضی سوم – پایه دوازدهم – علوم تجربی

از ساعت 17:40 تا 18:00
شیمی دوم – پایه یازدهم – علوم تجربی

از ساعت 18 الی 18:20
ریاضی سوم – پایه دوازدهم – علوم تجربی

🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷

برنامه مدرسه تلویزیون ایران
در شبکه امید روز
شنبا، رووردین ماهای

دوره های مشترک تجربی، ریاضی و انسانی 🧑🏻‍🔬👩🏻‍🏭🧑🏻‍⚖️

  برگزاری دومین همایش تولید و ریخته گری مستمر فولاد در بندرعباس

10 ساعت

س درس: عربی
پایه ایه: یازدهم
📌دسته: عمومی

ساعت 0 :: 30

📚درس: آماده برای دفاع
ایه مبنا: دهم
📌دسته: عمومی

📐 📐 📐 📐 📐 🔺

دوره های فنی حرفه ای 👨🏻‍🔧📋🛠👩🏻‍🔧
ساعت 0 :: 00

📚درس: طبی عکاسی طبیعی
پایه: دوازدهم
📌گروه: عکاسی

ساعت 0 :: 30
📒درس: معماری داخلی
پایه ایه: یازدهم
📌گروه: معماری داخلی

📎 📎 📝 🖇 📚 🔗 📒 🧷📕

حل تمرین 12

درس: شیمی
پایه: یازدهم

درس: رهبری دانشگاهی
پایه: هر سه پایه
🌸🌸🌸🌸🌸

دیدگاهتان را بنویسید