برنامه تلویزیونی مدارس پخش می شود پنجشنبه 28 اردیبهشت 1401

551887 خبر ناگهانی

به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، وزارت آموزش و پرورش برنامه زمانبندی مدرسه تلویزیونی در روز پنجشنبه 9 اردیبهشت ماه در تمامی مقاطع تحصیلی را اعلام کرد.

ادامه مطلب

?آموزش شبکه:

………… ??? ………..
?? فنی و حرفه ای:

? ساعت کاری از 2 الی 23:30
گرافیک – مشترک برای همه پایه ها – صنعت فنی و حرفه ای و مهارت های آن

8:30 صبح تا 9:00 شب
طراحی و دوخت – مشترک کلیه پایه ها – شاخه فنی و حرفه ای

?????????????
6 کلاس ابتدایی:

از ساعت 14 الی 14:15
فارسی و نگارش
پایه اول

1 ساعت کاری: 15:15 الی 14:30
فارسی و نگارش
کلاس دوم

از ساعت 14:32 الی 15:52
بازی و ریاضی
کلاس سوم

از ساعت 14:55 الی 15:15
فارسی و نگارش
کلاس چهارم

15:18 تا 15:38
بازی و ریاضی
درجه پنجم

: 15:40 الی 16:00
بازی و ریاضی
کلاس ششم

…… ‌ ……….. ??? …….. ‌ ….

وس اول چهارشنبه اول:

از ساعت 16 الی 16:20
عربی
کلاس هفتم

از ساعت 16:20 الی 16:40
عربی
کلاس هشتم

از ساعت 16:40 الی 17:00
عربی
کلاس نهم

……….. ……. .?? ……….
وس دوم چهارشنبه دوم:

? از ساعت 19 الی 17:40
شیمی اول – پایه دهم – رشته علوم تجربی

از ساعت 17:40 الی 18:20
شیمی اول – پایه دهم – رشته علوم تجربی

??????????????

????????????

???????????????
روابط عمومی معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش

  عملیات جستجو برای یافتن قربانیان ادامه دارد.

دیدگاهتان را بنویسید