برای کاهش مرگ و میر، نوبت چهارم واکسن باید به افراد مسن داده شود

محمدرضا هاشمیان با بیان اینکه 22 میلیون و 830 هزار نفر سه نوبت واکسن خود را دریافت کرده اند، گفت: اکثر افرادی که در بخش های مراقبت ویژه بستری می شوند یا مسن هستند یا بیماری اساسی دارند.

وی با اشاره به اینکه میزان ابتلا در کودکان رو به افزایش است، گفت: کمیته علمی پیشنهاد داده است با توجه به فوت سالمندان، نوبت چهارم واکسن به سالمندان تزریق شود.

  بانک موظف شد قرارداد را به مشتری بدهد -

دیدگاهتان را بنویسید