برای رسیدن به آرزوی مهاجرت درخواست طلاق بدهید

دختر جوان بی توجه به زندگی و سرنوشتی که در انتظارش بود فقط یک چیز گفت: – یا این مرد باید آرزوی زندگی مشترک در اروپا داشته باشد یا برای همیشه از من دور باشد.

مرد جوان در حالی که سرش را با تاسف تکان می دهد گفت: همسرم دچار توهم و درگیری روانی است.

او و پدر و مادرش در کودکی از هم جدا شدند و مادرش با وجود حضور و نیازهای عاطفی دخترش به اروپا رفت و در آنجا زندگی کرد. وقتی در دانشگاه با همسرم آشنا شدم، پدرش برایم تعریف کرد که در تمام این سال ها با مادرش ارتباطی نداشته و همسرم با پدرش بزرگ شده است.

برای اینکه همسرم احساس بی پولی نکنم تصمیم گرفتم مراسم مجللی برگزار کنم و مهریه او را 800 سکه بهار آزادی تعیین کنم.

اما وقتی دور هم جمع شدیم، یک روز که وارد خانه مان شدم، متوجه شدم همسرم دارد تلفنی صحبت می کند. همسرم بعد از پایان کارش به من گفت که بعد از 20 سال با مادرش صحبت کرده است.

این مرد افزود: سپس گفتگو ادامه یافت و متوجه شدم مادرشوهرم به دخترم پیشنهاد داده است که هزینه تمام داروهایش را پرداخت کند و به خارج از کشور برود و نزد او برود.

می دانستم عاقبت به خیر نمی شود و مادرم به دنبال انتقام از شوهر سابقش بود و او را اذیت می کرد و من و همسرم این وسط وارد یک بازی شدیم. تمام تلاشم برای توضیح این موضوع برای همسرم بی نتیجه ماند.

حالا بعد از این مدت اصرار او و انکار من، همسرم که بالاخره تحت تاثیر حرف های مادرش قرار گرفته، بالاخره می گوید حاضر است با توافق از من جدا شود و مهریه اش را ببخشد و نزد مادرش برود و با او زندگی کند. .

  مردم در سراسر جهان هر ماه از 129 میلیارد ماسک استفاده می کنند

دختر جوان پس از اجرای حکم طلاق از سوی قاضی برای رفتن به نزد مادرش دفتر را ترک کرد.

دیدگاهتان را بنویسید