برای حذف چند بازیکن به سربازی اعزام شدند!سعید مدنی مدیرعامل کیهان ورزشی و از اعضای هیئت تحریریه روزنامه کیهان می گوید: برای حذف سربازان استقلال از تیم ملی به اردو اعزام شدند!

  دولت باید برای حذف ارز ترجیحی از مردم کمک بگیرد

دیدگاهتان را بنویسید