با شماره تلفن همراه خود به نام خود به اداره ثبت مراجعه کنید

مهدی اقبال در خصوص اقدامات اخیر سازمان ثبت اسناد گفت: ارتباط سیستمی با سازمان ثبت احوال ایجاد شده و در اختیار دفاتر قرار گرفته است.

وی افزود: از این پس در صورت ثبت سند یا معامله بین طرفین، پیامکی برای طرفین معامله ارسال می شود و پس از تایید معامله انجام می شود.

معاون رئیس جمهور کره شمالی با بیان اینکه سالانه بیش از 18 میلیون سند رسمی تهیه می شود، گفت: این رقم نشان می دهد که باید 36 میلیون پیام تأیید ارسال شود که رقم بالایی است.

اقبال گفت که مضمون شاهکار، یعنی. تصویر اصل بودن و ارسال پیامک و تایید پیام کوتاه در یکی از استان ها به صورت پایلوت انجام می شود: «ظرف دو هفته اگر مشکلی در بحث زیرساخت وجود نداشت، اجباری می کنیم. در سراسر کشور.”

قائم مقام ستاد کل نیروهای مسلح گفت: از این پس اگر مردم به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند، تلفن همراه باید به نام آنها باشد. اصل سیستم ارتباط با شاهکار است یعنی یک شماره کد برای شرکای تراکنش ارسال می شود که باید کد را اعلام کنند و سپس اقدام به معامله کنند.

وی ادامه داد: این موضوع از دو هفته آینده اجباری می شود و در سراسر کشور در صورت عدم تطابق شماره تلفن های طرفین معامله با هویت فرد، تراکنش انجام نمی شود.

اقبال در خصوص صدور گواهینامه الکترونیکی نیز گفت: صدور گواهینامه در حال حاضر اختیاری است اما بعداً اجباری می شود.

  صنعت و دانشگاه چگونه می توانند مشارکت خود را تقویت کنند؟ -

دیدگاهتان را بنویسید