با انتشار عکس بخاری، پرستو گلستانی بهاره رهنما را بشکنید!

پرستو گلستانی در اینستاگرام خود از بهاره رهنما به خاطر استفاده از واژه بخاری به جای بخاری در یک برنامه تلویزیونی انتقاد کرد و با کنایه از او پرسید: دانشمند عزیز چرا بخاری می خواهی؟ آخرین نفر باشی؟!

بهاره رهنما هنگام انتقاد از مخالفان خود در برنامه شب آهنگی به جای کلمه بخاری از کلمه بخاری به معنای بخاری استفاده می کند.

این اشتباه که طی دو روز گذشته در فضای مجازی دستمایه شوخی و انتقاد قرار گرفته بود، پرستو گلستانی را به واکنش برانگیخت. او با انتشار عکسی از بخاری در اینستاگرامش نوشت:

بخاری؟؟؟!!!!!!!!

خوب، “بخاری” از نظر فرهنگی گران است. وسیله ای که گرم می شود. و منظورت من فکر می کنم متنفر بود.

خوب نگو عزیزم نگو! همین را بگویید، متنفر باشید، بپذیرید. خدا مقبول است، خدا مقبول است.

عزیزم دوباره آموزش دیدی چرا میخوای آخرش “دورتر” بشی؟؟؟ !! “

  صفحه مورد نظر شما یافت نشد.

دیدگاهتان را بنویسید