با افزایش جمعیت، تعداد نمایندگان باید افزایش یابد

جمعی از نمایندگان مجلس اخیراً طرحی را تنظیم کردند که در آن خواستار تعریف حوزه ها و تغییر جداول آن شدند.

احمد علیرضا بیعی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرحی که نمایندگان برای افزایش تعداد نمایندگان تدوین کرده‌اند، گفت:

وی با بیان اینکه قانون اساسی این حق را برای مردم پیش بینی کرده است، افزود: بر اساس قانون اساسی تعداد نمایندگان باید بر اساس رشد جمعیت باشد که حدود 20 سال است این اتفاق نیفتاده است.

عضو شوراهای مجلس و کمیسیون امور داخلی مجلس با بیان اینکه قانونگذار افزایش تعداد نمایندگان را جزو اختیارات دولت دانسته است، افزود: در مجلس گذشته (دهم) علیرغم اینکه این طرح در صحن علنی ارزیابی شد. توسط قانون اساسی به چالش کشیده شد و این به دولت واگذار شد تا این لایحه را ارائه کند.

نماینده تبریز در مجلس با بیان اینکه طبق قانون باید تعداد نمایندگان 40 نفر افزایش یابد، گفت: افزایش تعداد نمایندگان به عنوان یک طرح در دستور کار قرار گرفت که همچنان مشکلات مالی دارد اما تمهیدات زیادی در قانون اندیشیده شده است. اعمال شود.

جمعی از نمایندگان مجلس اخیرا طرحی را برای تعیین حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی تدوین کردند که به شرح زیر است:

ماده 1 – در صورت اصلاح قانون تحدید حدود حوزه های انتخابیه، مصوب 30.1.1366، وزارت کشور موظف است لایحه تحدید حدود حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی را به نحوی اصلاح کند که نماینده منتخب از هر حوزه انتخابیه و نتیجه برای ارائه مراحل تصویب به مجلس./تسنیم

  آیا تغییر موضع وزارت علوم در مورد تأسیس دانشگاه های غیرانتفاعی/ صدور مجوز منجر به فساد علمی می شود؟

دیدگاهتان را بنویسید