با احساسات مردم بازی نکنید/ تفرقه خط قرمز ماستحمید استیلی: از افرادی که برای منافع شخصی ملی پوشان را تحریک می کنند خواهش می کنم با احساسات مردم بازی نکنند. بازیکنان باید بدانند که تقسیم بندی در تیم ملی خط قرمز ماست.

  مهناز افشار را با سبک جدید + فیلم کشف کنید

دیدگاهتان را بنویسید