باید از پلتفرم های داخلی استفاده شودسخنگوی کمیسیون حراست مجلس: مردم آزادند از هر بستری که می خواهند استفاده کنند. ما با پلتفرم هایی که مردم استفاده می کنند کاری نداریم. اما برای مراکز دولتی باید از بسترهای داخلی استفاده کنند.

  حمله خونین مرد دیوانه به مردم شهر / چاقوی دست ساز داشت + عکس

دیدگاهتان را بنویسید