بایدن در یک دیدار گم شد!

%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86+ خبر ناگهانی

رئیس جمهور که اخیراً پر سر و صداتر شده است، در بازدید از کارخانه ای در اوهایو گیج شد و پرسید: “کجا می روم؟”

  پیروزی دو مربی مستقل در هفته هفدهم

دیدگاهتان را بنویسید