بازدید مدیرعامل صنایع شیرایران از شرکت های زیرمجموعه پگاه در فارس و کرمان

%D9%BE%DA%AF%D8%A7%D9%87 خبر ناگهانی

دور دوم این بازدیدهای فشرده در حال حاضر برای ارزیابی وضعیت فعلی در حال انجام است. گفتنی است این بازدیدها از روزهای پایانی اسفند 1400 آغاز و ادامه یافت.
  ژنرال ایرانی در زمین آلمان گل می زند

دیدگاهتان را بنویسید