باران پل سپاهان را به آبشار نیاگارا تبدیل کردتوسعه زیرساخت های شهری اصفهان به گونه ای که در هنگام بارندگی، آبشار نیاگارا از پل ورودی سپاهان شهر در بزرگراه می ریزد و در بزرگراه به رودخانه تبدیل می شود.

  گواهی آزمایش منفی یا کارت واکسن کرونا خود را به صورت آنلاین منتشر نکنید

دیدگاهتان را بنویسید