این خودرو تا چند روز آینده یک میلیارد تومان می شود!

%D8%B9%D8%B6%D9%88+%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86+%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9 خبر ناگهانی

یک 6 می شود یک میلیارد تومان !؟ یکی از اعضای کمیسیون صنایع گفت: با این رویکرد وزیر صنعت 16 میلیارد تن می شود!
  فصل را در مس ادامه می دهم/ تبریک به سعید صادقی

دیدگاهتان را بنویسید