این بدی ها مردم را خسته می کند

کسانی که پشت آشوب ها هستند می چرخند، می خواستند مردم را به صحنه بیاورند، حالا که نتوانستند می خواهند بد کنند، اما می توانند مسئولان کشور و دستگاه ها را خسته کنند.

آنها اشتباه می کنند؛ این بدی ها مردم را خسته می کند، بیشتر دوست ندارند، بیشتر از آنها متنفر می شوند.

حالا مردم از این شرورها متنفرند. ادامه این کار باعث افزایش نفرت مردم می شود.

حالا اولش اینه که اینجور اتفاقات آره برای مردم مشکل ایجاد می کنه، باید مغازه ات رو تو خیابون ببندی، ماشینت رو نگه داری، چیکار می کنی، مشکل ایجاد می کنه، جنایت هم می کنن. نابود کنند، چه می کنند.

اما آنهایی که در صحنه هستند و آنهایی که در پشت صحنه هستند بسیار پایین تر از این هستند که بتوانند به نظام آسیب برسانند.

این مقیاس شیطانی بدون شک جمع می شود، آنگاه ملت ایران با قدرت بیشتر، با روحیه شاداب تر وارد میدان می شود و به پیشروی میدانی ادامه می دهد./ایلنا

  قدرت انتشار سویه هفتم کرونا افزایش یافته است

دیدگاهتان را بنویسید