این آقای رئیس جمهور نمی تواند یک ساختمان را اداره کند!

%D8%AA%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%AA%D8%B1 خبر ناگهانی

جلیل محبی در توییتر خود نوشت: آقای رئیسی حتی یک ساختمان 5 طبقه را هم نمی تواند اداره کند.
  بازگشت طالبان به قدرت یا جنگ داخلی طولانی؟

دیدگاهتان را بنویسید