ایستگاه فضایی بین المللی میزبان فضانوردان خصوصی است

این موشک در ساعت 19:47 به وقت تهران پرتاب شد. حدود دو دقیقه و پنجاه ثانیه پس از پرتاب، قسمت اول موشک از آن جدا شد و قسمت دوم به سفر خود به سمت ایستگاه فضایی ادامه داد.

خدمه این ماموریت که معمولاً 10 روز به طول می انجامد، شامل فضانورد سابق ناسا، مایکل لوپز-الگریا، لری کانر، مارک پتی و “ایتان استیب” هستند.

این ماموریت که چندین بار به دلیل آزمایش «آموزش لباس خیس» ناسا به تعویق افتاد، سرانجام در 8 آوریل توسط ایستگاه فضایی کندی ناسا به پایان رسید.

فضانوردان حاضر در این ماموریت که سه نفر از آنها برای پرواز پول دریافت کرده اند، به مدت هشت روز در ایستگاه فضایی خواهند ماند. آنها ساعت ها در این ماموریت آموزش دیده اند و قرار است در این ماموریت آزمایش هایی انجام دهند.

کمتر از 10 دقیقه از مرحله اول و استفاده مکرر از موشک فالکون 9 نگذشته بود که با موفقیت بر روی سکوی شناور در دریا فرود آمد و فرود آن با تشویق حضار در مرکز کنترل همراه بود.

پس از 12 دقیقه، کپسول Crow-Dragon حامل مسافران فضایی از مرحله دوم موشک جدا شد تا به سفر خود به سمت ایستگاه فضایی ادامه دهد.

اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود، کپسول Crow-Dragon SpaceX و خدمه آن روز شنبه 9 آوریل ساعت 7:45 صبح به وقت شرق (16:15 به وقت تهران) به ایستگاه فضایی متصل خواهند شد.

  دیدگاه فیلسوفان در مورد غذا

دیدگاهتان را بنویسید