ایران حمله تروریستی به ارتش مصر را محکوم کرده است

531207 خبر ناگهانی
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران حمله تروریستی اخیر به ارتش مصر در سینا را محکوم کرد.

  ما نباید در بازی اول به انگلیس ببازیم

دیدگاهتان را بنویسید