ایران بعد از انقلاب ۵۷ هرگز به این نقطه نمی رسید اگر…

آذر منصوری: فعالان سیاسی مدنی سالهاست که نسبت به شکاف بین دولت و ملت هشدار می دهند

آذر منصوری در روزنامه اعتماد نوشت:

جنبش اعتراضی مهسا یا هر نام دیگری که بر این جنبش گذاشته شود در سومین ماه خود قرار دارد و عامل و دلیل اصلی پیدایش این جنبش که شکاف عمیق دولت و ملت است همچنان از سوی برخی از متولیان امر تکذیب می شود. از رژیم

جای تأسف است که این امتناع باعث می‌شود گروهی از مسئولانی که دارای بلندگوی رسمی هستند نسبت به حداقل‌ترین مطالبه این حرکت یعنی تجمع گشت‌های جهت‌دار و اصلاح قانون حجاب با معترضان همدردی و همراهی نکنند. در را به عنوان تنها گزینه به آنها نشان دهید.

این انتخاب مردم نبود که باعث ایجاد یک حکومت واحد شد. شاید اگر مجموعه‌ای از قابلیت‌ها که می‌تواند به رفع این شکاف‌ها کمک کند، صرفاً با سیاست امنیتی برطرف نمی‌شد، ایران هرگز پس از انقلاب ۵۷ به این نقطه نمی‌رسید.

  دشمنان نظام برای لطمه زدن به ثبات کشور برنامه ریزی می کنند

دیدگاهتان را بنویسید