ایران با استقرار طالبان آسیب زیادی خواهد دیددکتر احمدی نژاد: بله. ایران یکی از کشورهایی است که در صورت استقرار در آن آسیب های زیادی خواهد دید. من شنیده ام که آمریکایی ها به صراحت گفته اند که داعش و القاعده در حال سازماندهی مجدد در افغانستان هستند. اگر سازماندهی شوند، مطمئناً برای همسایگان خود از جمله ایران ناراحتی زیادی ایجاد خواهند کرد.

  خر سواری این دختر را کشت

دیدگاهتان را بنویسید