ایرانسل پرسپولیس را می خرد؟

پس از واگذاری بخشی از سهام باشگاه پرسپولیس به بخش خصوصی، اکنون صحبت از واگذاری 51 درصد از سهام این باشگاه در سه بلوک 17 درصدی است.

این در حالی است که یکی از شرکت هایی که احتمال خرید 17 درصد از سهام پرسپولیس را دارد، ایرانسل خواهد بود که در سال های اخیر اسپانسر اصلی این باشگاه بوده و در این فصل نام این اپراتور بر روی پیراهن این تیم خواهد بود.

با توجه به حساسیت واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال، به نظر می رسد بلوک 17 درصدی این باشگاه ها در اختیار شرکت های خصوصی (خصوصی-دولتی) قرار گیرد، بنابراین در حالی که در حال خصوصی سازی است، چتر حمایتی دولت همچنان پابرجاست. به طور نامحسوس بالای سر این دو باشگاه

تحت عنوان؛ ایرانسل یکی از این شرکت ها بلوک 17 درصدی و دو بلوک دیگر را شرکت های مشابه (خاصولتی) می گیرند تا روند خصوصی سازی تخت جمشید شکل اجرایی به خود بگیرد. در صورت بروز این مشکل، ترکیب هیات مدیره باشگاه تغییر می کند و هیات مدیره جدید شامل سه نفر از اعضای اقتصادی می شود.

هر شرکت خوسلتی که بلوک 17 درصدی را بگیرد یک نفر در هیات مدیره و یک نفر به عنوان نماینده وزارت ورزش در هیات مدیره منصوب می شود. در صورت باقی ماندن ترکیب هیات مدیره 5 نفره، یک نفر با سرپرستی هیات مدیره جدید که احتمالا مدیرعامل باشگاه را نیز برعهده خواهد گرفت، فعالیت خواهد کرد.

این وضعیت احتمالا برای باشگاه استقلال هم صدق می کند و احتمالا تیم اول یکی از بلوک های استقلال را در اختیار خواهد گرفت. به هر حال تا پایان سال تغییرات زیادی در این دو باشگاه ایجاد می شود تا وزارت ورزش و جوانان به وعده های خصوصی سازی این دو باشگاه عمل کند.

  صادرات گاز ایران به ترکیه کاهش یافت

دیدگاهتان را بنویسید