ایالات متحده قول داده است که هر چه در توان دارد انجام دهدتلاش های جدی برای ادامه این مذاکرات صورت گرفته است. بحث های گسترده ای صورت گرفت. از همه مهمتر گفتند که آمریکا متعهد است هر آنچه در برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ وجود دارد انجام دهد و منافع اقتصادی ایران را تضمین کند./دیپلماسی جهانی

  اگر دور از حاشیه باشد، نتیجه می شود! -

دیدگاهتان را بنویسید