اگر مردم نمی خواهند از تیم ملی حمایت کنند، اشکالی ندارد، اما فحش نده!

چرا بعضی ها رویارویی با تیم ملی را تقابل با دولت می دانند؟

امیرمحمود حریرچی، جامعه شناس گفت:

چرا مردم مچ بند مشکی ملی پوشان ایرانی را ندیدند؟

تعداد زیادی از معترضان به تیم ملی بر دیدار خود با رئیس جمهور تاکید کردند. این پروتکل و رسم است که تیم ملی قبل از اینگونه مسابقات با رئیس جمهور دیدار کند.

ملی پوشان می توانند از این بازی شکایت کنند؟ حالا ممکن است یک نفر تعظیم کرده باشد اما باز هم این تیم تیم ملی کشور است.

چرا افرادی که به تیم فوتبال توهین کردند، مچ سیاه بازیکنان را ندیدند، چرا به چهره غمگین بازیکنان در زمین توجه نکردند و رویارویی با تیم ملی را تقابل با دولت دانستند.

اگر آنها نمی خواهند تشویق کنند، خوب است، اما هو کردن یا فحش دادن یا به اهتزاز درآوردن پرچم انگلیس میهن پرستانه نیست.

  اختتامیه دومین رویداد سراسری دانشجویی کرسی های آزاد اندیشی

دیدگاهتان را بنویسید