اگر فرزند شما کار کند، یارانه شما کاهش می یابد

%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1+%D8%AF%D9%87%DA%A9+%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C+%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA خبر ناگهانی

دیه برای دریافت یارانه نقدی، کل گردش مالی خانواده در نظر گرفته می شود، زیرا ملاک درآمد فرزندان شاغل و دارای درآمد از خانواده است.
  لحظه به لحظه با بورس / افزایش 3361 واحدی شاخص -

دیدگاهتان را بنویسید