اگر برهنه کردن یک زن را به همه معترضان تعمیم دهید، تجاوز جنسی به یک افسر پلیس یکسان است.

وقتی شما برهنگی یک زن را به همه معترضان تعمیم می دهید، دیگر نمی توانید تجاوز جنسی یک افسر به یک زن معترض را صرفاً به عنوان اشتباه افسر نادیده بگیرید و کل پلیس و دولت را تبرئه کنید.

*محسن مندادی، فعال رسانه ای*

یک توییت

  راه حل های فوری برای خلاص شدن از شر تبخال

دیدگاهتان را بنویسید