انگار روسیه برای ما کشوری دلسوز است!

مناظره جنجالی زیدآبادی و کوشکی در تلویزیون

زیدآبادی گفت: روابط نامتعارفی با روسیه برقرار شده و حتی صحبت از این است که به آنها پهپاد داده ایم. به نظر می رسد روسیه برای ما کشوری دلسوز است. اما ما با خود آمریکا روابط عادی برقرار نمی کنیم و صحبت نمی کنیم.

کوشکی گفت: جمهوری اسلامی به حرف شما گوش می دهد. شما خودتان می گویید با همه کشورها رابطه برقرار کنید، بعد نگران رابطه با روسیه و چین هستید، چون فقط با آمریکا و اروپا رابطه می دانید.

رابطه شما با آمریکا مثل بچه ای است که مادرش او را کتک می زند اما هنوز به دست او می رود، یک سنت هم به ایران ندادند.

  صفحه مورد نظر شما یافت نشد.

دیدگاهتان را بنویسید