انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی دردی را دوا نمی کند/قوه قضاییه باید وارد عمل شود

528265 خبر ناگهانی
یک کارشناس اقتصادی گفت: انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی دردی را دوا نکرد و باید قوه قضائیه وارد عمل شود.

  4 راه سریع برای جلوگیری از اثرات گرمای بیش از حد

دیدگاهتان را بنویسید