انتشار اطلاعات حقوق و دستمزد مدیران کشوری از 19 خرداد

بر اساس اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور، اولین مرحله از انتشار عمومی اطلاعات پرداختی مدیران، روز سه‌شنبه مورخ 10 خرداد 1401 و شامل اطلاعات پرداخت‌های مربوط به فروردین ماه خواهد بود. و می 1401.

انتشار اطلاعات در مورد حقوق مدیران دولتی

انتشار اطلاعات در مورد حقوق مدیران دولتی 2

سازمان اداری و استخدامی کشور در 15 اردیبهشت 1401 بخشنامه ای به کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.

بر اساس این بند، در اجرای دستور رئیس جمهور مبنی بر شفافیت اطلاعات پرداخت دستگاه های اجرایی کشور و با رعایت اصل شفافیت (یکی از اصول دوازده گانه مدیریت دولتی) برای مبارزه با فساد و اقتصادی و انجام وظیفه ماده 29 برنامه ششم توسعه، میزان هر یک از حقوق ناخالص ماهانه مقامات، مأموران و مدیران مشمول این ماده، از این پس اطلاعات حقوق و دستمزد مسئولان، مدیران، مدیران و همکاران شاغل در دستگاه‌های اجرایی به موجب ماده 29. 29 قانون ششم توسعه در مالکیت عمومی خواهد بود.

دستگاه های اجرایی مشمول این بخشنامه ضمن رعایت دقیق ضوابط و شرایط انتشار دستورالعمل های منتشر شده در سامانه ثبت نام حقوق و دستمزد، ضمن انتخاب دقیق تراز پست، نوع استخدام، رتبه، پست، سنوات خدمت و درج دقیق عنوان و مبالغ اقلام پرداختی تهیه لیست حقوق و بارگذاری در سامانه ثبت حقوق و مزایا.

  وزرا وقت ندارند، صدری فعلا می ماند!

دیدگاهتان را بنویسید