انتشارات دانشجویی در مراحل پایانی است

529992 خبر ناگهانی

محمد عسگری در گفت و گو با خبرنگار دانشگاه ایسکانیوز با اشاره به برخی کاستی های موجود در روش نشریات دانشجویی گفت: در چند سال اخیر نشریات همواره با مشکلات یا ابهامات فراوانی با دستورالعمل ها یا دستورالعمل های چاپ و نشر مواجه بوده اند. انتشار.”

وی ادامه داد: برخی بندها یا تبصره های این سیاست قابل تفسیر است. در نتیجه، کمیته‌های نظارت مجلات دانشگاهی معمولاً برای تکالیف یا مسائل و مشکلاتی که در گذشته وجود نداشت، تفاسیر خود را به کمیته نظارت وزارت علوم ارجاع می‌دهند. اما در حال حاضر آنها موضوع انتشار هستند، اما در شیوه نامه ذکر نشده اند. مثلاً انتشار الکترونیکی نشریات دانشجویی یا برگزاری انتخابات به صورت مجازی.

یکی از اعضای کمیسیون نظارت بر نشریات دانشجویی وزارت علوم افزود: در نتیجه تغییر بافت و شکل انتشار نشریات دانشجویی یا دانشگاهی، یکی از موضوعات مهم در تغییر یا بازنگری روش است. انتشارات وزارت علوم.»

وی درباره سایر مشکلات موجود در نحوه کار مجلات دانشجویی بیان کرد: در قوانین آمده است که فرد نمی تواند هم سردبیر و هم مدیر مسئول یک مجله باشد. اما این دستورالعمل قابل تفسیر است. این بدان معناست که مشخص نیست یک نفر می تواند در یک نشریه مدیر مسئول و در نشریه دیگر سردبیر یا مدیر مسئول باشد.

وزارت علوم در بررسی سبک نشریات دانشجویی پیشتاز است

این فعال دانشجویی با اشاره به تغییر بخشی از رویه مربوط به انتخاب مدیران مسئول در شورای مرکزی کمیسیون های ناظر بر نشریات دانشگاهی، گفت: تغییر می کند.

وی ادامه داد: تغییر و بازنگری در شیوه انتشارات دانشجویی باید توسط شورای مرکزی هر یک از وزارتخانه های علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی به تفکیک انجام شود.

  حضور القطر در تمرین روز جمعه پرسپولیس

عسگری با اشاره به ضوابط حاکم بر فعالیت نشریات دانشگاهی و دستورالعمل های اجرایی گفت: این ضوابط بین دو وزارتخانه و دانشگاه آزاد اسلامی یکسان است و لازم است آن را بپذیریم و رعایت کنیم.

یکی از اعضای کمیته نظارت بر نشریات دانشجویی وزارت علوم درباره روند اصلاح ضوابط و دستورالعمل نشریات دانشجویی توضیح داد: شورای مرکزی هر یک از این وزارتخانه ها باید در جلسات بررسی مشترک به نتایج یکسانی دست یابد.

وی افزود: این موضوع در کمیسیون وزارت علوم مطرح شد و زیر نظر وزارت بهداشت هم در حال رصد است؛ اما دانشگاه آزاد اسلامی اولین انتخابات شورای مرکزی را سال گذشته پس از سه سال برگزار کرد.

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید