امروز در ایران همه خواهان تغییر هستند

تقی آزادارمکی، جامعه شناس: مردم عقب نشینی نمی کنند، جلو می روند/ اگر نظام شروع به تنبیه کند، صبر مردم لبریز می شود.

تقی آزادارمکی، جامعه شناس گفت:

مردم امروز به آینده نگاه می کنند.

امروز در ایران همه خواهان تغییر هستند.

پس از سال 1988، دانشجویان تصمیم گرفتند از درگیری های سیاسی و اجتماعی دوری کنند.

تغییرات و بهبودها در سیستم مقاومت می کنند.

اگر نظام معترضان را مجازات کند، رفتار مردم رادیکال می شود و صبرشان لبریز می شود.

اخبار احکام اعدام و حبس های طولانی مدت و غیره خطرناک است. اگر این روند ادامه پیدا کند، مردم مستعد تغییرات ریشه ای خواهند بود./اعتماد

  12 کشور با ارسال 100 تانک به اوکراین موافقت کردند

دیدگاهتان را بنویسید