امام خمینی (ره) فتوا دادند که خروج زنان از خانه واجب است، هر چند شوهرشان آنها را منع کنند.

استاد دانشگاه: این فتوای امام بود که میلیون ها زن را به خیابان ها کشاند

اسفندیاری، یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه هنر، گفت: گاهی ما نمی دانیم که چه روندی منجر به انقلاب اسلامی شد.

چند روز پیش داشتم مقاله ای در گاردین می خواندم. خبرنگار خاورمیانه گاردین نوشت اعتراضاتی که در ایران شاهد آن هستیم مهم است، اما نباید فریب خورد و فکر کرد انقلابی در حال وقوع است.

او یکی از روزنامه نگاران لهستانی را که در زمان انقلاب ایران بود مثال زد و به نقل از او گفت: از صبح تا شب میلیون ها نفر مثل موج و سیل به خیابان ها می ریزند.

انقلاب اسلامی هم همینطور بود. این میلیون ها نفر چگونه آمدند؟ آیا چهار حزب آن میلیون ها را آورده اند؟ یا فتوای امام خمینی(ره) بود که برای اولین بار در تاریخ فقه شیعه فرمودند که خروج زن از خانه واجب است حتی اگر شوهرشان منع کنند.

این همه زنانی که در راهپیمایی های انقلابی حجاب شرکت کردند از کجا آمدند؟ این انقلاب توسط یک رهبر مذهبی با انگیزه های مذهبی رهبری شد. این با انقلاب فرانسه فرق دارد./ جماران

  آیا گشت ارشاد با در آغوش گرفتن و کتک زدن آنها کرامت انسانی را حفظ می کند؟

دیدگاهتان را بنویسید