الحمدلله شورش ها تمام شد و ادامه نخواهد داشت!

در کشور ما مشکل را حل نمی کنند، اما وقتی صورت مشکل پاک می شود، فکر می کنند کار تمام شده و مشکل حل شده است.

محمدرضا بهنار گفت: برخی می گویند دشمنان مرگ رهبری را طراحی کردند و امیدوار بودند همه چیز تمام شود. آنقدر این مشکل را بزرگ کرده بودند که خودشان هم باور کردند اما وقتی جریان مهسا اتفاق افتاد تبدیل به زایمان زودرس شد و این مشکلات برملا شد و نتوانستند نقشه هایشان را عملی کنند.

صدا و سیما هم باید به معترضان واقعی تریبون بدهد نه اینکه یک طرف بنشیند و دیگری بنشیند در طرف دیگر و کمی صحبت کند.

الحمدلله اغتشاشات تمام شده و ادامه نخواهد داشت، اما مشکل این است که در کشور ما مشکلات را حل نمی کنند، اما وقتی صورت مشکل پاک می شود، فکر می کنند کار تمام شده و مشکل حل شده است.

متأسفانه در کشور ما اولین وظیفه هر دولتی که روی کار می آید، نابودی دولت قبلی است. این حرکات زیگزاگی باعث کاهش بهره وری دولت ها می شود. / ایرنا

  ما آماده تیراندازی به کشتی های متجاوز هستیم

دیدگاهتان را بنویسید