اقتصاد پنهان پیامدهای زیادی دارد

545373 خبر ناگهانی

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، احمد وحیدی وزیر کشور در همایش پژوهشی اقتصاد پنهان گفت: اقتصاد پنهان علاوه بر اقتصاد آثار مخرب اجتماعی و سیاسی دارد، اقتصاد پنهان اشکال مختلفی دارد، گاهی کالاها غیرقانونی است، گاهی کالاها غیرقانونی است. خرید و فروش غیرقانونی است و گاهی اوقات وقتی از اقتصاد پنهان صحبت می کنیم، از عدم شفافیت اقتصادی صحبت می کنیم.

ادامه مطلب

وحیدی افزود: وقتی شفافیت اقتصادی نباشد اقتصاد پنهان تشدید می شود، نظام مالیاتی سردرگم می شود، مبادلات اقتصادی سالم و واردات و صادرات کاهش می یابد، سیستم آماری سردرگم می شود و تولیدکننده ضرر می کند.

وزیر کشور ادامه داد: تولید قلب اقتصاد است و اقتصاد پنهان ضد تولید و به نوعی ضداقتصاد است. اقتصاد پنهان باعث ایجاد و توسعه فساد اداری می شود و در عین حال اعتماد به سیستم اداری به شدت کاهش می یابد و در نتیجه سرمایه اجتماعی را از بین می برد و مشکلات فرهنگی و اجتماعی ایجاد می کند. این اقتصاد پیروانی ایجاد می کند که این گروه به یک اوباش تبدیل می شود.

وحیدی در ادامه گفت: مقابله با اقتصاد پنهان باید چند وجهی باشد تا ریشه های آن از بین برود، اقتصاد سایه با نظام مندی و شبکه های دانش بنیان و توسعه شبکه های یکپارچه کشف و مبارزه شود و اخیرا وزارت اقتصاد به آن توجه کرده است. به ویژه سیستماتیک شده است، شبکه بانکی می تواند با هوشمند شدن تا حد امکان با اقتصاد خاکستری مقابله کند.

انتهای پیام

  پیش بینی بورس روز سه شنبه 19 آبان 1401

دیدگاهتان را بنویسید