اقامت 10 روزه در تخت جمشید

%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3 خبر ناگهانی

این بازیکن برای مشخص شدن وضعیت مصدومیتش MIR داد که نشان داد حدود 10 سانتی متر کشش همسترینگ دارد.
  تفاوت علی دی و همسرش در چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید