افزایش مزایای مزدی بازنشستگان دولت در سال 1402/ بازنشستگان تامین اجتماعی چطور؟

به گزارش مستقل آنلاین؛ در لایحه بودجه سال آینده، درآمد مستمری بگیران از زیر مجموعه «دولتی» افزایش می یابد.

در بند 3 تبصره 12 (حقوق و دستمزد) تنها عضو لایحه بودجه 1402 که مربوط به قانون حمایت از خانواده و جوانان است، به افزایش حق خانواده و فرزندان اشاره کرده و می گوید: «امتیاز کمک عائله مندی و حق. به اولاد موضوع بند (4) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری برای مستمری بگیران و مستمری بگیران به ترتیب 2280 و 1050 است و معادل پاداش مذکور برای مستخدمین مشمول قانون نظام یکنواخت تعیین می شود. پرداخت به کارمندان دولت

مروتی (کارگر بازنشسته) در این باره می گوید: حق تشکیل خانواده و حق فرزندآوری برای مستمری بگیران تامین اجتماعی افزایش یابد. دولت در لایحه بودجه حقوق بازنشستگان را از زیرمجموعه های خود 20 درصد افزایش داده است، در عین حال افزایش مزایا شامل حقوق فعلی این مستمری بگیران می شود اما برای کارگران بازنشسته این مزایا افزایش نمی یابد، زیرا به همان میزان افزایش می یابد. به عنوان مصوبات شورای عالی کار !

به گفته این مستمری بگیر، مستمری بگیران شاغل انتظار دارند در سال آینده حقوق آنها متناسب با رشد پایه بازنشستگی و حتی بیشتر افزایش یابد. حق داشتن خانواده مستمری بگیر بسیار ناچیز است.

در نهایت می گوید: ما مستمری بگیران از این همه مزایا و افزایش ها محرومیم، اما آخر سال که می شود می گویند مرخصی شما را دولت تعیین می کند و باید مبلغ مستمری بگیران کشوری را بگیرید! چنین چیزی اصلا منصفانه نیست!

منبع: ایلانا

  جنگ یمن بیش از آنچه ما انتظار داشتیم طول کشید

دیدگاهتان را بنویسید