افزایش فوری حقوق بازنشستگان به زودی تصویب می شود

حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برنامه شبکه خبر با بیان اینکه افزایش حقوق بازنشستگان را متناسب با افزایش حقوق کارگران تصویب کرده ایم، گفت: افزایش حقوق بازنشستگان را تصویب کرده ایم.

قرار است هیئت دولت در جلسات بعدی خود افزایشی را بررسی و تصویب کند، در حالی که تعداد کارکنان بازنشسته تامین اجتماعی حدود 4 میلیون نفر با احتساب خانواده آنها که 10 میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل می دهند، می باشد.

شورای عالی کار و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی در پایان سال گذشته افزایش 38 درصدی به اضافه 500 هزار تن را برای رده های مختلف بازنشستگان تصویب کردند.

سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین صندوق بازنشستگی ایران بیش از 50 درصد جمعیت کشور را تحت پوشش آیین نامه حمایتی خود قرار می دهد که بر اساس آن تعداد مستمری بگیران اصلی این سازمان 4 میلیون و 17 هزار نفر است که تحت پوشش قرار می گیرند. برای افزایش حقوق در سال 1401

  وزیر نفت: مصرف کنندگان جریمه می شوند

دیدگاهتان را بنویسید