افزایش حقوق بازنشستگان تا پایان فروردین ماه مشخص می شود

علی اکبر عیوضی موضوع افزایش حقوق مستمری بگیران و ویرگول ها را مورد توجه قرار داد و گفت: در تبصره ۱۲ ماده ۴ قانون بودجه، زمانی که افزایش مستمری شرکت های تابعه کشوری ۱۰ درصد مشخص می شود، کاما گذاشته می شود. نوشته شده توسط صندوق SOO، نیروهای مسلح؛ در حالی که منظور از صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح یا صندوق ارتش است.

وی در ادامه با بیان اینکه این اشتباه تایپی منجر به تامین اجتماعی در صندوق های دولتی شده و افزایش 10 درصدی مستمری بگیر را مد نظر قرار داده است، گفت: مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی برای رفع مشکل به مجلس نامه ارسال کرده است.

دبیر هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی در رادیو گفت: امیدواریم تا پایان فروردین ماه نظارت بر مستمری ها مشخص شود.

  فرار از خانه دختر 17 ساله به خاطر پسر حسین/ مهراب پسر خانواده معروف مشهدی

دیدگاهتان را بنویسید