افزایش بیماری عروق کرونر در مازندران و خوزستان

حمید سوری به افزایش تعداد تاج ها در برخی استان های کشور اشاره می کند و ادامه می دهد: در حال حاضر دو استان مازندران و خوزستان با افزایش تعداد بیماران مواجه هستند، تهران نیز تغییرات جزئی داشته است، اما همچنان ادامه دارد. زود نتیجه گیری

سوری گفت: اگر میزان تاج گذاری و مرگ و میر در ماه های اخیر کاهش یافته است، بخشی از آن به این دلیل است که سویه غالب در کشور نسبت به سویه قبلی خطر کمتری دارد.

این کارشناس از نبود آزمایش تاج در کشور انتقاد کرد و گفت: در حال حاضر وزارت بهداشت اطلاعات دقیق و درستی از وضعیت کرونا در کشور ارائه نمی کند، از سوی دیگر رنگ شهرهایی که قبلا ذکر شد نیست. بسیار شفاف پس در واقع آنالیز تاج در مکانی غبارآلود و تاریک انجام می شود و این یک مشکل است.

وی در پاسخ به این سوال که چرا کمیته دولتی این انتقاد را به وزارت بهداشت ارسال نکرده است، گفت: این درخواست ها را داریم اما وزارت بهداشت اقدامی نمی کند.

  صفحه مورد نظر شما یافت نشد.

دیدگاهتان را بنویسید