اعطای تسهیلات خرد از طریق اعتباربخشی و صدور گواهی کسر حقوق در شعب بانک دی تسریع شد.

به گزارش روابط عمومی بانک دی، علیرضا گیتاسی گفت: در هفته اول اجرای طرح پرداخت تسهیلات خرد، 46 فقره تسهیلات در شعب مختلف بانک دی با اعتبارسنجی و ارائه گواهی کسر حقوق به متقاضیان پرداخت شده است. در سراسر کشور متناسب با منابع، متقاضیان پرداخت کننده بانک دی با اولویت جامعه ایثارگران، پذیرش و درخواست تسهیلات خود را بررسی و طبق مقررات نسبت به پرداخت این تسهیلات اقدام می کنند.

مدیرعامل بانک دی گفت: تسهیل در پرداخت تسهیلات خرد از موضوعات مورد تاکید رئیس جمهور و وزیر اقتصاد و دارایی است. به یک بانک خصوصی بزرگ پرداخت شده توسط دی بانک فکر کنید، درخواست ها را با توجه به منابع بررسی کنید و طبق مقررات، تسهیلات را پرداخت کنید.

  زندانی سیاسی هیراد پیرباداگی با قرار وثیقه آزاد شد

دیدگاهتان را بنویسید