اعزام گروه های راهیان نور از دانشگاه آزاد اسلامی در 12 اسفند

549967 خبر ناگهانی

امیرمحمدی در گفت و گو با خبرنگار گروه دانشگاه اسکانیوس، در خصوص تعداد دانشجویان و تاریخ اعزام گروه های بسیج به دانشگاه آزاد اسلامی گفت: از هر واحد دانشگاهی استان تهران حدود 40 نفر از بانوان و 40 دانشجو در اردوهای خود ثبت نام کرده اند. .

وی درباره تاریخ اعزام گروه های راهیان نور به دانشگاه آزاد اسلامی تهران گفت: اعزام اولین گروه های راهیان نور از 12 اسفندماه آغاز می شود و تمامی گروه ها از 23 اسفندماه باز خواهند گشت.

معاون فرهنگی مرکز هماهنگی بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه مراحل ثبت نام دانشجویان متقاضی شرکت در اردوی جنوب در برخی از لشکرهای استانی دانشگاه هنوز کامل نشده است، گفت: ارائه نهایی انجام نشد. لیست تعداد دانش آموزان اعزامی در نتیجه هنوز آمار دقیقی از شهرها وجود ندارد.

محدود کردن ظرفیت جاده های سبک یا اولویت بندی

وی با اشاره به مشکل کاهش ظرفیت دانشجویان برای ثبت نام در اردوی راهیان نور، گفت: امسال دانشگاه آزاد شرکت در راهیان نور را منوط به دانشجویان کاردانی و کارشناسی شده است و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری مورد توجه قرار نمی گیرند. ”

محمد؛ البته بسیج دانشجویی با پیگیری و برگزاری جلساتی با فرزاد جهان بین معاونت فرهنگی دانشگاه این مشکل را حل می کند. در نتیجه به جای محدودیت و طبقه بندی دانش آموزان، ثبت نام در اولویت قرار گرفت. وی همچنین قول داد که برای تامین هزینه های فرهنگی این اردوها با یکدیگر همکاری کنند.

این فعال دانشجویی ادامه داد: اولویت ثبت نام راهیان نور در مقطع کاردانی و کارشناسی است و در صورت به حد نصاب نرسیدن تعداد آنها، دانشجویان مقاطع دیگر نیز می توانند در این اردو شرکت کنند.

  سازنده ظروف مسی سرپرست گروه فیلم و سریال شبکه سه شد

وی با اشاره به اینکه مشکلی برای اسکان دانش آموزان در جنوب کشور وجود ندارد، گفت: با کمک حوزه های بسیج دانش آموزی در استان ها به ویژه تهران، یادمان هایی برای اسکان دانش آموزان در نظر گرفته شده است که هم اکنون خادمان آماده خدمت رسانی به این فرصت هستند. ”

محمدی گفت: مسیرهای ورود دانش آموزان به جنوب مشخص شد و مسیرها و یادمان های مختلف گروه های راهیان نور از واحدهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت.

معاون فرهنگی مرکز هماهنگی بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی با تاکید بر اینکه دریافت سه نوبت واکسن شرط اصلی حضور دانشجویان در راهیان نور است، گفت: همچنین تنها 50 درصد ظرفیت اتوبوس استفاده شود یا اتاق های استراحت

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید