اعتراضات از سه ماه پیش ادامه دارد

حمیدرضا جلایی پور: استقلال علمی دانشگاه ها به رسمیت شناخته نمی شود/سازمان های کنترل کننده تعیین کننده هستند.

استاد جامعه‌شناسی: وقتی کمیته‌های گزینش، دفاع و انضباطی بر دانشگاه مسلط هستند، انجام تحقیق و گفتگوی باز دشوار می‌شود. ایجاد فکر یک فرمان نیست.

این تصور تندروهایی بود که فکر می کردند با ستاره دادن به دانشجویان، با دخالت در گزینش، در کمیته انضباطی، نگهبانی و تعطیلی انجمن های دانشگاهی می توانند فضای دانشگاه را از انتقاد و اعتراض پاک کنند.

آنها حتی آرامش نسبی محیط دانشگاه را در دهه 1990 به نمایش گذاشتند. اما هر چه در آن سال ها مهندسی فرهنگی را از بالا رونق دادند، همه جامعه را بدبخت کردند. اعتراضات سه ماه گذشته نشان داد که تعداد زیادی از جوانان از جمله زنان و دانشجویان ناراضی هستند.

در 80 سال گذشته اعتراضات دانشجویی بیشتر در دانشگاه‌های بومی و در چند شهر بزرگ بود، اما در این دوره اعتراضات تنها در روز اول مهر در بیش از صد دانشکده در ایران بود و اعتراضات طولانی بود. و اعتراضات سه ماه است که ادامه دارد/ ایلانا

  هواشناسی ایران / بارش باران و وزش باد در شمال شرق کشور

دیدگاهتان را بنویسید