استقبال از رئیس جمهور در دوحه

%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C+%D8%AF%D9%88%D8%AD%D9%87 خبر ناگهانی

امیر قطر از رئیس جمهور ایران استقبال کرد/ امروز در دوحه
  بوی جنس مخالف سرعت پیری را افزایش می دهد!

دیدگاهتان را بنویسید