استعفای صدر و آینده عراق

%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4+%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2 خبر ناگهانی

سایت نزدیک به شورای عالی امنیت ملی برای آینده عراق با توجه به استعفای همه اعضای فراکسیون صدر از پارلمان عراق

  فضیلت و اعمال شب قدر / فلسفه تلاوت قرآن چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید