اسامی ابربدهکاران بانک صادرات اعلام شد

اسامی ابربدهکاران بانک صادرات اعلام شد

در پی اعلام اسامی بدهکاران بانک های ملی، مسکن، کشاورزی و پست بانک، بانک صادرات نیز اسامی بدهکاران خود را منتشر کرد.

این بانک با توجه به قوانین جاری کشور و تاکید وزارت امور اقتصاد و دارایی بر اعلام بدهکاران بانکی، اسامی بدهکاران اصلی خود را به شرح زیر اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، با توجه به قوانین جاری کشور و تمرکز وزارت امور اقتصاد و دارایی بر اعلام بدهکاران بانکی، این بانک اسامی بدهکاران اصلی خود را به شرح زیر اعلام کرد.

بدهکاران بانک صادرات

  افزایش 60 درصدی تولید خودرو

دیدگاهتان را بنویسید